TWEE JAAR GARANTIE OP REPARATIE

Bij een goede reparatie hoort natuurlijk ook garantie. CSH Systems geeft daarom bij alle reparaties twee jaar garantie op onderdelen en montage. Uitgesloten van garantie zijn normale slijtage, gebreken als gevolg van een van buitenkomende oorzaak en software (programma’s en bestanden). De garantie vervalt in geval door uzelf of derden zonder voorafgaande instemming van CSH Systems reparaties of bewerkingen aan de hardware worden uitgevoerd.

De software op uw apparaat valt niet onder de garantie. Dit is omdat software continu aan verandering onderhevig is, ofwel door uw eigen gebruik of door wijzigingen van buitenaf, zoals bij updates. Wel zullen wij ons in de eerste maand na oplevering van een softwareherstel coulant opstellen bij ontstane problemen, en u naar redelijkheid proberen te helpen.